REZERWACJA
  Nazwisko lub nazwa firmy  
  adres    
  kontakt telefon:  
    faks:  
    e-mail:  
  termin przyjazdu :  
  termin wyjazdu :  
  ilość osób  
Dodatkowe uwagi:  
   
 
 
   
  • Jeżeli podany został kontakt - nasz przedstawiciel skontaktuje z Państwem, aby potwierdzić rezerwację.
  • Jeżeli nie jest podany żaden kontakt - oczekujemy potwierdzenia rezerwacji listownie lub faxem.
  • Rezerwacje niepotwierdzone nie są gwarantowane.
  • Wcześniejsza rezerwacja wymaga przedpłaty w wysokości 50% wyliczonej kwoty za cały pobyt.
    W przypadku rezygnacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Przedpłaty należy dokonać na konto
    ING Bank Śląski Oddział Gliwice
    48 1050 1285 1000 0022 4367 4294
NAPISZ DO NAS
WWW.INTERMANIA.PL

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z obowiązującą w Ośrodku Wypoczynkowym Gronostaj Polityką Prywatności.
Dokument przekazujemy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.


Podjęliśmy działania mająca na celu podniesienie standardu ośrodka wypoczynkowego Gronostaj poprzez adaptację domków letniskowych na potrzeby nowoczesnej bazy noclegowej dla turystów, korzystających z nowo powstałych form atrakcji rekreacyjno-sportowych na w/w tereni. Inwestycja ma charakter proekologiczny poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych.

Wzrost standardu bazy noclegowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gronostaj w miejscowości Kiczora celem poprawy atrakcyjności turystycznej regionu Beskidu Żywieckiego.

Nazwa beneficjenta: Rafbol BRW Wolny Spółka Jawna
Wartość projektu: 668.163,06
Wartość dofinansowania: 325.933,20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Polityka prywatności